Kvietimas remti festivalį

Filmų festivalis „JŪS –  MŪSŲ ŠIRDYSE“
Partizanų ir tremtinių istorijos

Pokario okupuotos Lietuvos istorija mena partizaninio organizuoto pasipriešinimo sąjūdį ir nelygių jėgų kovą su sovietų okupantais; brutalius tautos šviesuomenės masinius trėmimus į Sibiro Gulago stovyklas.

Išlikusių gyvųjų, laimingai sugrįžusių liudytojų pasakojimai,  prisiminimai, KGB archyviniai dokumentai tampa svariais, reikšmingais liudijimais kūrybinių grupių bei autorių sukurtuose filmuose. Tai patriotinio ugdymo vizualinis nematerialus palikimas.

Jau festivalio „JŪS MŪSŲ ŠIRDYSE“ paruošiamųjų darbų metu, – vykdant filmų paiešką bei apklausas, Lietuvos visuomenė parodė didelį susidomėjimą ir pritarimą. Išgirdome norą ir raginimą  partizanų ir tremtinių filmų fondą išsaugoti, pratęsti, demonstruoti Lietuvos regionuose jaunąjai kartai.

Pagarbiai kviečiame pagal išgales paremti festivalio JŪS MŪSŲ ŠIRDYSE filmų fondo sklaidos galimybes.

Nuoširdžiai  Jums dėkojame!

Daugiau info: http://filmufestivalis.lt http://filmufestivalisjusmususirdyse.lt

Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyrius

Įmonės kodas 302611018 Bankas AB „SEB bankas“

Banko kodas 70440 a.s. Nr. LT177044060007697518

 

Kvietimas (atsisiųsti PDF )–>